Aansluiten waterpomp

Aansluiten waterpomp / centrifugaalpomp

 Het aansluiten van een beregeningspomp is niet moeilijk, maar er zijn een aantal punten van belang.

 • Een centrifugaalpomp kan nooit dieper opzuigen dan 7 tot 8 meter. Vermogen van de pomp speelt hierbij geen rol.  Wanneer het water dieper zit, zult u een bronpomp moeten gebruiken.
 • De aanzuigleiding van een centrifugaalpomp dient perfect luchtdicht te zijn. Een pomp kan veel gemakkelijker lucht aanzuigen dan water. Wanneer er ergens een lek zit zal er lucht aangezogen worden, met cavitatie als gevolg.
 • Laat een pomp nooit lang zonder water lopen. Indien een pomp zonder water draait (droogloopt) zal deze snel defect raken. Dit komt regelmatig voor, en valt niet onder garantie. De pomp is dan onjuist aangesloten.
 • Als de pomp correct geinstalleerd is moet er vrijwel meteen na het inschakelen water komen. Is dit niet het geval dan heeft u waarschijnlijk een lek aan de aanzuigzijde. Alleen bij de eerste keer vullen (zie hieronder) kan het soms even duren voordat er water komt, maar ook dan mag dit niet te lang duren.
 • Een zelfaanzuigende pomp moet altijd gevuld worden met water alvorens deze aangezet wordt. Zelfaanzuigend wil enkel zeggen dat de pomp gemakkelijker met eventueel lucht in de zuigleiding om kan gaan.
 • Gebruik een terugslagklep, meteen bij de pomp of onderin aan de zuigleiding. Let bij een tussenklep op de pijl (zuigrichting). Gebruik bij voorkeur een klep die een maat groter is dan de draad in de pomp, in verband met de doorstroom.
 • Zorg ervoor dat u de terugslagklep niet kapot draait door er een fitting te ver in te draaien. In de (veerbelaste) kleppen zit een aanslag en fittingen met een lange draad zullen er niet geheel in gedraaid kunnen worden. Indien dit wel met geweld gedaan wordt zal de klep niet meer afsluiten waardoor de zuigleiding leegloopt.
 • Een pomp kan niet tegen vorst, zelfs geen lichte vorst. Haal de pomp na het sproeiseizoen naar binnen of zorg ervoor dat deze niet kan bevriezen.
 • Gebruik bij voorkeur pvc voor de aanzuigleiding. Dit moet drukpvc zijn en verlijm deze met speciale lijm voor drukpvc. Hanteer de instructies op de lijm voor voorbereiding en lijmen. Wij leveren twee soorten lijm:  lijm voor normale toepassing (eveneens te gebruiken voor afvoer-pvc) en Tangit All Pressure voor ruime passing.  
 • Als gebruik van pvc niet mogelijk is, gebruik dan gewapende aanzuigslang. Zorg ervoor dat de koppelingen strak in de slang passen en gebruik brede slangklemmen (zg "super" slangklemmen.
 • Gebruik voldoende teflontape bij de draadafdichtingen, niet teveel maar ook niet te weinig. Draai de tape met de klok mee op de fittingen. Kijk uit bij kunststof koppelingen. Met teveel tape beschadigen de koppelingen. Dit komt regelmatig voor bij bv. kunststof pop-up sproeiers of pomphuizen. 
 • Zet de pomp zo dicht mogelijk bij de waterbron. Een centrifugaalpomp kan gemakkelijker persen dan zuigen en zal dan minder opbrengst verliezen. 
 • Zorg ervoor dat een pomp zonder hydrofoorfunctie (een groot deel van) zijn water kwijt kan. Indien een pomp langere tijd geen water kwijt kan zal deze oververhit en dus defect raken. Een hydrofoorpomp slaat automatisch af en aan en heeft hier geen last van.


Aansluiten pomp met terugslagklep bovenin (meteen bij de pomp)

 1. Gooi het pomphuis vol water (door de plug in de bovenkant van de pomp)
 2. Zorg ervoor dat de kraan / persleiding dicht zit
 3. Zet de pomp aan / steek de stekker in het stopcontact
 4. Draai de kraan een beetje tot halverwege open
 5. Laat de pomp even draaien, maar zeker niet te lang zonder water
 6. Herhaal bovenstaande stappen  totdat er water komt. Dit kan een aantal keer moeten omdat de gehele aanzuigleiding volgezogen moet worden.
 7. Hoe vaak het moet gebeuren is onder andere afhankelijk van de lengte van de aanzuigleiding.
 8. Herhaal de stappen liever wat vaker (het volgooien etc. ) dan de pomp langere tijd zonder water te laten lopen.

Indien er geen water aangezogen wordt is het zeer waarschijnlijk dat er een luchtlek in de aanzuigzijde zit.

Controleer dan alle verbindingen of maak deze opnieuw en herhaal bovenstaande stappen.

Als u water heeft, zorg er dan voor dat de kranen / afsluiters openstaan zodat de pomp niet oververhit raakt door in zijn eigen water te pompen.


Aansluiten pomp met terugslagklep onderin (aan de zuigleiding)

 1. Gooi het pomphuis vol water, u vult dan tevens meteen de gehele zuigbuis.
 2. Zorg ervoor dat de kraan / persleiding dicht zit.
 3. Zet de pomp aan / steek de stekker in het stopcontact.
 4. Draai de kraan een beetje tot halverwege open, zodat eventuele luchtbellen eruit kunnen.

Als u water heeft, zorg er dan voor dat de kranen / afsluiters openstaan zodat de pomp niet oververhit raakt door in zijn eigen water te pompen. 


Begrippenlijst

Aanzuigdiepte: maximaal overbrugbare hoogteverschil tussen wateroppervlak en hart van de pomp (hart waaier). De theoretische maximale aanzuighoogte is 10,3 meter. In de praktijk wordt deze hoogte echter gereduceerd door verliezen, bij een optimaal werkende en aangesloten pomp zal de maximaal haalbare aanzuighoogte nooit meer dan 8 meter bedragen.

Cavitatie: imploderen van dampbellen ten gevolge van onderdruk die ernstige, blijvende beschadigingen aan de pomp kunnen veroorzaken.

Centrifugaalpomp:Pomp die de vloeistof door middel van centrifugaalkrachten verplaatst. De eenvoudigste centrifugaalpomp bestaat uit een waaier die in een pomphuis kan ronddraaien. Op het pomphuis zijn de zuigleiding en de persleiding aangesloten. Op de waaier staan de schoepen. Als de waaier gaat draaien krijgt de vloeistof, die in de waaier zit, een tangentiële snelheid (= snelheid in de richting van de cirkelomtrek). De centrifugale kracht die hierbij optreedt, zorgt er voor dat de vloeistof naar de buitenomtrek van de waaier gedrukt wordt. Hierbij wordt de mechanische energie (de rotatie van de waaier) omgezet in potentiële en kinetische energie. 

Debiet (ook wel opbrengst): De hoeveelheid water die per tijdseenheid de pomp verlaat. Het debiet wordt uitgedrukt in liter per minuut of kubieke meter per uur. Belangrijk bijvoorbeeld voor het aantal sproeiers.

Druk: Wordt gemeten in bar. Eén bar komt overeen met de druk die wordt uitgeoefend door een waterkolom van 10 meter. De druk wordt meestal op de pomp aangegeven in Hmax. Van belang voor de uiteindelijke druk bij de sproeiers of tappunten is onder andere hoe ver en hoe diep de pomp het water moet opzuigen en hoe ver deze het moet wegpersen. Ook de leidingweerstand speelt een rol.

Hydrofoor(-pomp):

Een pomp die automatisch aan- of afslaat. Deze zijn er met een drukvat en elektronisch. Bij een traditionele hydrofoorgroep zuigt de pomp water aan uit de put en perst het in een zak die in de tank zit. Naarmate er meer water in de zak gepompt wordt, stijgt het volume en stijgt ook de druk eromheen. De lucht in de tank/vat wordt samengedrukt. Als de vooraf ingestelde uitschakeldruk bereikt is en de ketel 'vol' is, schakelt een drukschakelaar automatisch de pomp uit. Zodra er echter water verbruikt wordt, neemt de druk in de geleidelijk af. Als de inschakeldruk bereikt wordt, begint de cyclus opnieuw. Bij een klassieke hydrofoorgroep is het belangrijk dat er altijd water aangezogen kan worden. Als er geen water meer aangezogen kan worden, bijvoorbeeld als de put droog staat, kan de druk niet verhoogd worden en slaat de pomp niet meer af. De pomp kan dan drooglopen en defect raken. Er zijn ook hydrofoorsystemen met een elektronische drukregelaar. Deze werken zonder drukvat en slaan dus geen watervoorraad op. Ze slaan aan als er water wordt afgenomen. Wanneer u de kraan dichtdraait, stopt de pomp na een tijd vanzelf. Wij leveren deze onder andere van Pedrollo, Dab en Gardena.

Copyright B. van Elk